วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบรมแพทย์แผนไทย จ.ราชบุรี

15:41 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนารหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย จ.ราชบุรี รุ่นที่1 ในวันที่ 1 พ.ย.53 ณ ห้องประชุม ราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: