วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

11:26 น. นายกสมาคมภริยาข้าราชการสนง.ปลัดกลาโหมและคณะ กำหนดการตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ราชบุรี ในวันที่ 14 ต.ค.53 เวลา 13.50 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ ม.4 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: