วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ

10:37 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนดกิจกรรมออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจยืนยันการคัดกรองหัวใจเด็ก ในวันที่13 ต.ค.53 เวลา 09.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: