วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สนง.การค้าภายในจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

15:08 น. สนง.การค้าภายในจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน"ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค...เทศกาลกินเจ " ในวันที่ 12 ต.ค. 53 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโดมหน้าอาคารค้าปลีก ตลาดศรีเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: