วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สถานการณ์ของน้ำ

12:40 น. เนื่องจากน้ำได้ท่วมโรงสูบน้ำดิบ ในคืนวันที่ 5 ต.ค.53 ทำให้การประปาต้องลดการผลิตลง และเช้ามืดวันที่ 6 ต.ค. 53 น้ำในแม่น้ำแม่กลองมีความขุ่นสูงมากกะทันหัน ประมาณ 900 NTU (หน่วยวัดความขุ่นของน้ำ) ไม่ได้ตามคุณภาพ ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ในวันที่ 6 ต.ค. 53 และเริ่มจ่ายน้ำออกได้ประมาณเวลา 17:00 น.ของวันที่ 6 ต.ค. 53 แต่ก็ยังผลิตน้ำได้ไม่เท่าเดิม

เนื่องจากความขุ่นของน้ำมีความขุ่นที่สูงขึ้น กว่าเดิมเป็น 1,100 NTU ทำให้ขณะนี้ยังเพิ่มการผลิตทั้งหมดทุกสายไม่ได้ ขณะนี้กำลังปรับปรุงแก้ไข คาดว่าในช่วงเย็นของวันที่ 7ต.ค. 53 จะผลิตน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิม และจะทำให้แรงดันของน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความเดือดร้อนของประชาชนมา ณ ที่นี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: