วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หอการค้าแฟร์ 2010

17:09 น. หอการค้าจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน หอการค้าแฟร์ 2010 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 29 ต.ค.53 เวลา 17.45 น. ณ บริเวณลานห้างสรรพสินค้าโรบินสันเมธาวลัย ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: