วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบรมแพทย์แผนไทยจ.ราชบุรี รุ่นที่2

15:45 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนารหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย จ.ราชบุรี รุ่นที่2 ในวันที่ 2 พ.ย.53 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี เวลา 09.00 น. -16.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: