วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

กำหนดประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

12:00 น. สภา อบจ.ราชบุรี กำหนดประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ก.ย. 53 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี ชั้น 4

ไม่มีความคิดเห็น: