วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา" ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตร"

15:49 น. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเรื่อง" ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตร" ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 53 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: