วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชาวบ้านร้องรีสอร์ทสวนผึ้งแย่งน้ำใช้

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จะเดินทางมาร้องเรียนต่อนายก อบต.สวนผึ้ง ณ ที่ทำการ อบต.สวนผึ้ง เกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ทที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และบางแห่งครอบครองแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านเคยใช้ ในขณะที่ปัญหาความแห้งแล้งกำลังส่งผลกระทบกับเกษตรกรและชาวบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: