วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สำนักงาน ป.ป.ช.จัดการเสวนา ภาคอุตสาหกรรมก้าวไกล ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล

15:43 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการเสวนาเรื่อง" ภาคอุตสาหกรรมก้าวไกล ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล" ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค โดยลงพื้นที่ปลุกกระแสภาคกลาง ในวันที่ 14 ก.ค. 53 เวสา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: