วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศาลแขวงราชบุรีจัดประกวดเรียงความ

10:23 น.  ศาลแขวงราชบุรีจัดประกวดเรียงความ หัวข้อรักษาความสัมพันธ์ด้วยไกล่เกลี่ย ความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ เอ 4 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท และรางวัลอีกหลายรางวัล
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป  สนใจส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส่งไปที่ ศาลแขวงราชบุรี ถนนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 032-338974 และ 032-337004 ต่อ 121

ไม่มีความคิดเห็น: