วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทำบุญ 9 วัด ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงเจ

17:05 น. มูลนิธิดวงธรรมกำหนดงานทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด คือ 1.วัดมณีโชติ 2.วัดเจ็ดเสมียน 3.วัดสนามชัย 4.วัดตึกหิรัญราษฎร์ 5.วัดใหม่ชำนาญ 6. วัดบ้านซ่อง 7.วัดบ้านกล้วย 8. วัดบางลี่ 9.วัดบางกระ และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงเจ ณ อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิดวงธรรม เทศบาลเจ็ดเสมียน ซ.9 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ 11 ก.ค.53 เวลา 09:30 น. - 12:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: