วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จ.ราชบุรี เปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 อย่างยิ่งใหญ่

10:34 น. พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ที่ จ.ราชบุรี เมื่อเวลา 10:00 น.
ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น: