วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศาลแขวงราชบุรีได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2553

10:19 น. ศาลแขวงราชบุรีได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2553 ขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม จึงขอเชิญท่านผู้มีอรรถคดีในศาลแขวงราชบุรีเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2553 เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ไม่มีความคิดเห็น: