วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แข่งขันความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชิงทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

15: 54 น. เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม. ต้น ของ จ.ราชบุรี สมัครแข่งขันความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชิงทุนการศึกษา สูงสุด 10,000 บาท สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค.53

ไม่มีความคิดเห็น: