วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการสร้างความรู้ต่อสู้ความขัดแย้ง

11:39 สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดโครงการสร้างความรู้ต่อสู้ความขัดแย้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในวิถีแห่งสันติวิธี โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ศาลาดิน วัดมาบแค ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: