วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การอบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

13:47 น. จ.ราชบุรีจัดทำโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีปี 2553 ในวันที่ 29 มิ.ย.53 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ อ. วัดเพลง ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: