วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เกือบ 5,000 คน ร่วมแข่งขันฯ ที่ราชบุรี

เวลา 17: 04 น.กกท.จ.ราชบุรี แจ้งในที่ประชุมเมื่อ 18 มิ.ย.3553 ว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่าง 6-16 ก.ค.2553 นั้นมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 14 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 4,814 คน แยกเป็น นักกีฬาชาย 2,504 คน หญิง 1,426 คน เจ้าหน้าที่ 884 คน

ไม่มีความคิดเห็น: