วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2553

11:44 น. ศาลแขวงราชบุรีจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2553  ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคมจึงขอเชิญท่านที่มีอรรถคดีในศาลแขวงราชบุรีเข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
สอบถามรายละเอียดได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 032-337004,032-325866

ไม่มีความคิดเห็น: